وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: بانه – خیابان انقلاب جنوبی –اداره ثبت احوال بانه
شماره تلفن اداره: 08754220600
شماره فاكس: 08754224740
كدپستي: 6691845841
کروکی: