وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره :بانه – خیابان انقلاب جنوبی –اداره ثبت احوال بانه
تلفن : 4220600 - 0875
فاکس : 4224740 - 0875
كدپستي: 45841-66918
کروکی: