وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:رئیس اداره ثبت احوال بانه
نام ونام خانوادگي:سعداله صادقی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سابقه استخدام:33
تلفن :34224740
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: