وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال بانه
نام ونام خانوادگي: سعداله صادقي
سوابق تحصيلي: فوق ليسانس
سوابق شغلي: 5/23سال